Imago onderzoek

Wat is imago onderzoek?

Imago onderzoek speelt een cruciale rol in het begrijpen van hoe verschillende doelgroepen - waaronder klanten, potentiële klanten, leveranciers en medewerkers - uw organisatie, producten, diensten of het merk als geheel waarnemen. Dit inzicht is essentieel voor bedrijven die streven naar een positiever imago.

Specialist imago onderzoek

Wij adviseren de volgende specialist in imago onderzoek:

– Right Marktonderzoek – specialist imago onderzoek
Het cruciale belang van imago onderzoek

Imago onderzoek is van vitaal belang om te begrijpen hoe de buitenwereld - klanten, niet-klanten, leveranciers, medewerkers - uw organisatie ziet. Het is een complex proces waarbij verschillende factoren die het succes van uw organisatie beïnvloeden, zoals reputatie, worden geanalyseerd. Dit inzicht is onmisbaar voor het behouden en verbeteren van een positief bedrijfsimago.

Ons unieke model omvat een drie-traps-aanpak waarbij we het huidige imago, de gewenste identiteit, en de gepercipieerde identiteit van de organisatie uitgebreid onderzoeken. Dit model biedt een holistisch beeld van uw organisatie in de ogen van verschillende stakeholders.

Offerte voor imago onderzoek

Zoekt u een ervaren marktonderzoekbureau voor uw imago onderzoek? AllesOverMarktonderzoek helpt u bij het vinden van drie onderzoeksbureaus die perfect aansluiten bij uw onderzoeksvraag.

Doelstellingen van imago onderzoek

Imago onderzoek kan verschillende doelen dienen. Het helpt organisaties te bepalen hoe acties en positioneringen worden ontvangen in de markt. Afhankelijk van uw doelen kan een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek worden toegepast om zowel numerieke data als diepgaande inzichten te verkrijgen.

Ontwikkelen van een vragenlijst voor imago onderzoek

Een effectieve vragenlijst voor imago onderzoek bevat vragen over de perceptie van uw organisatie, diensten of producten, evenals vergelijkende vragen over concurrenten. Dit stelt ons in staat om een gedetailleerd beeld te vormen van uw positie ten opzichte van concurrenten en helpt bij het ontwikkelen van strategieën voor imago verbetering.

Voorbeelden van vraagpunten in kwantitatief onderzoek

Aan de hand van kwantitatief onderzoek kunnen de volgende vraagpunten behandeld worden:

  • Welk beeld hebben klanten, leveranciers e.d. van een organisatie?
  • Welk beeld hebben potentiële klanten van een organisatie?
  • Welk beeld hebben (niet) gebruikers van een product of dienst?
  • Hoe sluit een product of dienst aan bij verschillende doelgroepen?

Bij een onderzoek naar het imago van een onderwijsinstelling kunnen de volgende vragen gesteld worden:

  • Welk beeld hebben de huidige leerlingen van de onderwijsinstelling?
  • Welk beeld hebben decanen / docenten van toeleverende scholen van de onderwijsinstelling?
  • Welk beeld hebben ouders van de huidige leerlingen van de onderwijsinstelling?
  • Welk beeld hebben de alumni van de onderwijsinstelling?
Blogs

Wil je meer weten over dit onderwerp, lees dan de volgende blogsover imago onderzoek.

Drie offertes?
U zoekt een marktonderzoekbureau? Gebruik onze gratis Offerte Service.
Onze deskundige en ervaren experts vinden drie geschikte marktonderzoekbureaus die met uw onderzoeksvraag aan de slag gaan.
Ontvang gratis 3 offertes
Gebruikers offerte service
Steekproef calculator
Alles over Marktonderzoek heeft voor ueen calculator ontworpen, waarmee ueenvoudig de steekproefgrootte voor uwonderzoek kunt bepalen.
Start de calculator
Topbureaus

Onze professionele partners