Steekproef select

Inleiding

Bij de selecte steekproef kan er gebruikgemaakt worden van de volgende methoden: quota-steekproef en de random-walk methode. Voor selecte steekproeven wordt gekozen indien de onderzoeker:

  • Geen uitspraken over de totale populatie wil doen (vb. in de ontwerpfase van enquête).
  • Geen middelen heeft om een aselecte steekproef te trekken (gebrek aan tijd, budget en/of personeel).
  • Niet goed weet wie tot de populatie behoort (vb. alcoholverslaafden).
Quota steekproef

Bij een quota steekproef wordt de populatie verdeeld in een aantal strata. Per stratum zoekt de onderzoeker naar respondenten die hiertoe behoren. Het betreft dus een gerichte selectie van respondenten.

Random-walk methode

Bij de random-walk (route) methode wordt uitgegaan van een aantal startadressen, evenredig aan het aantal benodigde respondenten. Vanaf het startadres zoekt de onderzoeker naar een geschikte respondent. Hierbij is het mogelijk dat bepaalde richtlijnen voor het zoeken worden gegeven (bijvoorbeeld: na startadres 1e straat links, 2e huis rechts).

Gebruik onze populaire steekproef calculator

Met onze populaire steekproefcalculator kunt u eenvoudig de steekproefgrootte voor uw onderzoek bepalen.

Direct naar de calculator!
Drie offertes?
U zoekt een marktonderzoekbureau? Gebruik onze gratis Offerte Service.
Onze deskundige en ervaren experts vinden drie geschikte marktonderzoekbureaus die met uw onderzoeksvraag aan de slag gaan.
Ontvang gratis 3 offertes
Gebruikers offerte service
Steekproef calculator
Alles over Marktonderzoek heeft voor ueen calculator ontworpen, waarmee ueenvoudig de steekproefgrootte voor uwonderzoek kunt bepalen.
Start de calculator
Topbureaus

Onze professionele partners