AOM Steekproefcalculator

Gebruik de populairste steekproefcalculator van Nederland.

Alles over Marktonderzoek heeft een steekproefcalculator ontworpen voor u (onderaan deze pagina), waarmee u eenvoudig de steekproefgrootte voor uw onderzoek kunt bepalen. De formule, die voor de steekproefcalculator wordt gebruikt, staat onderaan deze pagina. Vul bij A de drie kengetallen in om bij B het resultaat te krijgen, waarbij direct drie scenario’s worden getoond (betrouwbaarheidsniveau van 90%, 95% en 99%).

Formule steekproefgrootte

De onderstaande factoren zijn van belang om de steekproefgrootte te berekenen:

  • grootte van de populatie
  • betrouwbaarheid
  • nauwkeurigheid of foutmarge
  • budget
  • tijd in verhouding tot de bereikbaarheid van de doelgroep

Je kunt onderscheid maken tussen een steekproef uit een eindige populatie en uit een oneindige populatie.
De formule voor een steekproef waarbij de populatie eindig is:

De formule voor een steekproef waarbij de populatie oneindig is:

De uitkomst van bovengenoemde berekening geeft dus aan hoeveel respondenten je minimaal terug moet hebben. Hierbij is:

  • n = het aantal benodigde respondenten. Altijd naar boven afronden.
  • z = de standaardafwijking bij een bepaald betrouwbaarheidspercentage. Dus 1,96 bij 95% betrouwbaarheid. Deze wordt bijna altijd gebruikt. Zie voor andere getallen de boeken statistiek.
  • N = de grootte van de populatie.
  • p = de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft (in de meeste gevallen 50%).
  • F = de foutmarge; veel gebruikte foutmarges zijn 3%, 5% of 7%.
Formule steekproefgrootte

Vul hieronder bij A de drie kengetallen in om bij B het resultaat te krijgen, waarbij direct drie scenario’s worden getoond (betrouwbaarheidsniveau van 90%, 95% en 99%).

Onze sponsors
A. Vul hieronder de 3 kerngetallen van de calculator in.

1. Hoe groot is de steekproefmarge die u wilt toelaten? (%)
Een steekproefmarge van 5% is gangbaar bij marktonderzoek.

2. Wat is de omvang van de populatie?
Wanneer de omvang niet bekend is, vult u dan 20000 in.

3. Welke uitkomst verwacht u in het onderzoek? (%)
Wanneer dit vooraf niet is in te schatten, vult u dan 50 in.

B. Resultaat:

Steekproefgrootte bij een
betrouwbaarheidsniveau van: 90%

267

Steekproefgrootte bij een
betrouwbaarheidsniveau van: 95%

377

Steekproefgrootte bij een
betrouwbaarheidsniveau van: 99%

642

Onze professionele partners