Diepte interview

Alles over diepte-interviews

Een diepte-interview is een kwalitatieve onderzoeksmethode en wordt met name ingezet om diepgaande informatie te achterhalen; het ‘waarom’ achter een antwoord, opvatting en mening. Deze methode wordt bijvoorbeeld ingezet bij onderzoek onder doelgroepen zoals klanten (klanttevredenheidsonderzoek) of stakeholders. Op deze manier krijgen organisaties een diepgaand beeld van de individuele opvattingen en meningen. Diepte-interviews zijn ook uitermate geschikt om meer te weten te komen over achterliggende opvattingen en meningen over bijvoorbeeld producten, marketingcampagnes en het imago.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met:
Right Marktonderzoek, specialist diepte-interviews

Specialist diepte interviews

Wij adviseren de volgende specialist in diepte interviews:

– Right Marktonderzoek

Kenmerken van diepte-interviews

Een diepte-interview wordt face-to-face of middels videoverbinding (bijvoorbeeld Zoom of Teams) uitgevoerd en is een vorm van kwalitatief onderzoek. Een diepte-interview is semigestructureerd (ook wel een half-gestructureerd interview genoemd) en bevat dus geen standaard vragenlijst zoals gebruikt wordt bij kwantitatief onderzoek. Door middel van een lijst met gesprekspunten (gesprekspuntenlijst), en in sommige gevallen uitgewerkte vragen, worden de respondenten geprikkeld om vrijuit te praten.Een diepte-interview wordt dus uitgevoerd om een diepgaand beeld te krijgen van de individuele opvattingen van de respondenten. Typische kenmerken van een diepte-interview:

  • Semi-gestructureerd format: Diepte-interviews worden geleid in een bepaalde richting maar bieden flexibiliteit in de gespreksvoering.
  • Interactieve dialoog: De interviewer moedigt de respondent aan tot open communicatie en interactie.
  • Gebruik van technieken: Interviewers kunnen technieken zoals spiegelen of het toepassen van projectieve methoden gebruiken om diepere inzichten te verkrijgen.
  • Aangepaste gesprekspuntenlijst: Vooraf opgestelde onderwerpen en vragen zorgen ervoor dat alle relevante aspecten aan bod komen.
Uitvoering van diepte-interviews

De flexibiliteit van diepte-interviews maakt ze geschikt voor uitvoering via videoverbinding, op locatie bij de respondent thuis of op het werk, en zelfs in professionele onderzoeksruimtes met geavanceerde faciliteiten zoals meekijkruimtes en opnameapparatuur.

(beoordeling) of een NPS vraag. Een diepte-interview is bij uitstek geschikt om vervolgens om hierop een toelichting te vragen.

De volgorde van de gesprekspuntenlijst ligt niet vast. Wanneer de interviewer meer informatie kan vergaren uit een gesprekspuntenlijst met een andere volgorde, past hij deze toe. Om diezelfde reden kan de formulering van de vragen variëren. Wanneer er een kans is dat de respondent de vragen niet begrijpt of minder volledig zou beantwoorden, kan de interviewer de vraag anders formuleren.

Voordelen en overwegingen

Diepte-interviews bieden een uniek inzicht in persoonlijke ervaringen en meningen, maar het is belangrijk te onthouden dat sommige doelgroepen, zoals jongeren, mogelijk opener zijn in een groepssetting.

Diepte-interviews hebben echter het voordeel van anonimiteit en veiligheid, waardoor respondenten zich vrijer voelen om te spreken.

Offerte voor diepte-interviews

Wilt u diepte-interviews uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes
Locatie

Diepte-interviews worden tegenwoordig steeds vaker digitaal uitgevoerd, met platforms zoals Zoom of Microsoft Teams als populaire keuzes. Deze aanpassing biedt een alternatief voor de traditionele semigestructureerde telefonische interviews, waarbij de persoonlijke interactie tussen interviewer en respondent beperkt is. Digitale interviews brengen een rijkere ervaring door het mogelijk maken van 'face-to-face' communicatie via schermen, waardoor nuances in lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen beter kunnen worden opgevangen dan via de telefoon.

Daarnaast blijven interviews op professionele onderzoekslocaties een waardevolle optie. Deze locaties zijn uitgerust met geavanceerde faciliteiten, waaronder meekijkruimtes waarbij opdrachtgevers of belanghebbenden in real-time kunnen meekijken zonder de dynamiek van het interview te verstoren. Moderne technologieën zoals opnameapparatuur en livestreamopties vergroten de toegankelijkheid en flexibiliteit van het onderzoek, waardoor stakeholders vanuit elke locatie kunnen deelnemen en inzichten kunnen verzamelen.

Deze evolutie in de uitvoering van diepte-interviews reflecteert de voortdurende aanpassing van de marktonderzoeksbranche aan technologische vooruitgang en wereldwijde veranderingen, zoals de verschuiving naar meer digitale interacties na de COVID-19-pandemie. Deze ontwikkelingen stellen onderzoekers in staat om op een efficiënte en effectieve manier inzichten te verkrijgen, ongeacht de fysieke locatie van de deelnemers.

Integratie met kwantitatief onderzoek

Vaak worden diepte-interviews gecombineerd met kwantitatief onderzoek, waarbij de resultaten van kwalitatief onderzoek helpen bij het verfijnen van de vragenlijsten voor breder kwantitatief onderzoek. Dit zorgt voor een volledige benadering van marktonderzoek, waarbij diepte-interviews waardevolle voorinzichten leveren die het kwantitatieve onderzoek verrijken.

Vergelijking met groepsdiscussie

Een nadeel van diepte-interviews kan zijn dat sommige doelgroepen juist minder informatie delen, wanneer zij individueel worden ondervraagd. Bijvoorbeeld jongeren zijn meer open van aard wanneer zij, samen met leeftijdsgenoten die zij kennen, deelnemen aan een (online) groepsdiscussie.

Persoonlijke diepte-interviews zijn echter wel anoniemer en ‘veiliger’ dan een groepsdiscussie. Een respondent kan bij een groepsdiscussie (door groepsdruk) het gevoel hebben, dat hij of zij niet vrijuit kan spreken.

Kostenoverwegingen

Diepte-interviews vereisen een significante tijdsinvestering en zijn daardoor vaak kostbaarder dan kwantitatieve methoden. De kosten variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals de opzet van het onderzoek, locatie, en de diepgang van de analyse. Voor een onderzoek bestaande uit 10 interviews kunt u uitgaan van een richtprijs van ongeveer €7.000, inclusief alle stadia van het onderzoeksproces.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met:
Right Marktonderzoek, specialist diepte-interviews

Drie offertes?
U zoekt een marktonderzoekbureau? Gebruik onze gratis Offerte Service.
Onze deskundige en ervaren experts vinden drie geschikte marktonderzoekbureaus die met uw onderzoeksvraag aan de slag gaan.
Ontvang gratis 3 offertes
Gebruikers offerte service
Steekproef calculator
Alles over Marktonderzoek heeft voor ueen calculator ontworpen, waarmee ueenvoudig de steekproefgrootte voor uwonderzoek kunt bepalen.
Start de calculator
Topbureaus

Onze professionele partners