Vrijetijdsonderzoek

Alles over vrijetijdsonderzoek

Vrijetijdsonderzoek is gericht op het begrijpen van hoe mensen hun vrije tijd besteden en hoe dit is veranderd in de loop van de tijd. Met de toename van de welvaart en een daling in de totale hoeveelheid vrije tijd, is de vrijetijdsbesteding van Nederlanders intensiever en commerciëler geworden. Gemiddeld besteden Nederlanders 25% van het huishoudelijk budget aan vrijetijdsbesteding, wat neerkomt op ongeveer 37 miljard euro per jaar. Deze veranderingen hebben ertoe geleid dat het karakter van vrijetijdsbesteding de afgelopen decennia is gewijzigd, met een stijging in het bezoek aan commerciële vrijetijdsvoorzieningen.

Offerte voor vrijetijdsonderzoek

Wilt u een vrijetijdsonderzoek uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes
Inspelen op de behoefte

Het onderzoek is cruciaal voor vrijetijdsaanbieders zoals hotels, cafés, pretparken, bioscopen, evenementenbureaus, restaurants en dierentuinen. Door grondig marktonderzoek uit te voeren, kunnen deze aanbieders belevenissen en ervaringen bieden die aansluiten bij de behoeften van consumenten en zo een sterke concurrentiepositie behouden.

Trends in vrijetijdsonderzoek

Recente ontwikkelingen in vrijetijdsonderzoek benadrukken de diversiteit in toegepaste methoden, van specifiek ontwikkelde onderzoeksmodellen tot geavanceerde evaluatietechnieken. Zo worden er binnen sectoren zoals horeca, entertainment, recreatie, sport en cultuur specifieke modellen gebruikt. Een voorbeeld hiervan is het 'Leisure Motivation Scale' van Beard en Ragheb, dat de drijfveren achter vrijetijdsbesteding onderzoekt. De SERVQUAL Methode is een andere populaire aanpak, gericht op het evalueren van dienstverleningskwaliteit door de verschillen tussen verwachte en ervaren servicekwaliteit van consumenten te meten. Deskresearch, het verzamelen van data uit zowel externe als interne bronnen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), speelt ook een cruciale rol in het verkrijgen van betrouwbare cijfers en inzichten. Deze methoden samen bieden een rijk palet aan tools voor onderzoekers om de nuances van vrijetijdsbesteding diepgaand te begrijpen en te analyseren.

Kwaliteit van de geleverde diensten

Om de kwaliteit van dienstverlening te analyseren, kan de SERVQUAL methode worden gebruikt. SERVQUAL staat voor Service Quality en onderzoekt de verschillen tussen de verwachtingen van consumenten en hun werkelijke percepties van servicekwaliteit. Dit model identificeert of de ervaren servicekwaliteit lager is dan verwacht, wat duidt op een tekortkoming in de service. Het model biedt handvatten om deze 'gap' te overbruggen en de dienstverlening te optimaliseren, afhankelijk van de aard en locatie van het verschil.

Uitvoeren vrijetijdsonderzoek

Naast het bevragen van (potentiële) klanten via enquêtes, kunnen onderzoekers ook putten uit externe en interne bronnen, bekend als deskresearch of literatuuronderzoek. Betrouwbare statistieken, zoals gemiddelde uitgaven van Nederlanders aan horeca of recreatie, zijn beschikbaar via externe instanties zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), terwijl informatie over tijdsbesteding aan vrijetijdsactiviteiten te vinden is bij het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Ook afgeronde marktonderzoeken naar cultuur-, recreatie- en sportdeelname zijn waardevolle externe bronnen.

Interne bronnen omvatten gegevens die al binnen een bedrijf aanwezig zijn, zoals klantendatabases of kassaregistratiesystemen, die essentiële inzichten kunnen verschaffen. Door deze interne gegevens te analyseren en te combineren met nieuwe marktonderzoeken, kan een compleet beeld van de markt en klantvoorkeuren worden verkregen.

Drie offertes?
U zoekt een marktonderzoekbureau? Gebruik onze gratis Offerte Service.
Onze deskundige en ervaren experts vinden drie geschikte marktonderzoekbureaus die met uw onderzoeksvraag aan de slag gaan.
Ontvang gratis 3 offertes
Gebruikers offerte service
Steekproef calculator
Alles over Marktonderzoek heeft voor ueen calculator ontworpen, waarmee ueenvoudig de steekproefgrootte voor uwonderzoek kunt bepalen.
Start de calculator
Topbureaus

Onze professionele partners