Brancheorganisaties

Het Data & Insights Network

Het Data & Insights Network staat bekend als een vooraanstaand kenniscentrum dat zich richt op strategische, tactische en organisatorische uitdagingen binnen de domeinen van data, analytics en insights. Dit netwerk dient als een waardevolle bron voor professionals en gebruikers die vragen hebben of inzichten zoeken in deze vakgebieden.

Agencies die zich willen onderscheiden op het gebied van kwaliteit en expertise kunnen zich aansluiten bij het Data & Insights Network. Dit kan via een bedrijfslidmaatschap, eventueel aangevuld met persoonlijke lidmaatschappen voor individuele werknemers. Door lid te worden van het Data & Insights Network, toont een bureau niet alleen zijn betrokkenheid bij het vakgebied, maar draagt het ook actief bij aan de verdere ontwikkeling en verbetering van de sector.

Lees meer over het Data & Insights Network
MOA Gouden standaard

De MOA heeft in samenwerking met het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) de Gouden Standaard ontwikkeld, specifiek voor marktonderzoeksbureaus. Dit unieke ijkingsinstrument voor nationale steekproeven zorgt voor uniformiteit binnen de branche, doordat alle bureaus nu dezelfde ijkingsdata gebruiken voor representatief steekproefonderzoek.De introductie van de Gouden Standaard heeft ook gezorgd voor een betere aansluiting met andere Europese landen die vergelijkbare data gebruiken. Voor keurmerkbureaus van de MOA is het gebruik van dit meetinstrument verplicht.De kosten voor deelname aan de MOA Gouden Standaard zijn afhankelijk van het aantal fte's per bureau.

Lees meer over de Gouden Standaard
CQI (Consumer Quality Index)

De CQ-index, ontwikkeld door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC (Academisch Medisch Centrum), is een gestandaardiseerde methodiek voor het analyseren, meten en rapporteren van klantervaringen in de zorgsector in Nederland. Deze index is een cruciaal instrument voor diverse organisaties die zich richten op de kwaliteitsbeoordeling van zorg.

Meetorganisaties die de CQ-index gebruiken, kunnen voor verschillende activiteiten geaccrediteerd zijn, waaronder:

A – onderzoeksactiviteiten exclusief dataverzameling (zoals coördineren van metingen, steekproeftrekking, analyses en rapportage)
A+ categorie A activiteiten, aangevuld met de competentie voor vergelijkende analyses met multilevel methoden.
B – schriftelijke dataverzameling
B – online dataverzameling
C – dataverzameling d.m.v. interviews
D – dataverzameling via interviews bij speciale doelgroepen, zoals personen met verstandelijke beperkingen of zware psychiatrische of psychogeriatrische problematiek

Lees meer over de CQI
The Mystery Shopping Providers Association (MSPA)

De MSPA, een internationale brancheorganisatie, vertegenwoordigt bedrijven die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van mystery shopping onderzoeken. Met meer dan 150 aangesloten organisaties wereldwijd, streeft de MSPA ernaar om de kwaliteit en integriteit van mystery shopping te waarborgen. Het primaire doel van de MSPA is het garanderen van correcte uitvoeringsmethoden in mystery shopping, waarbij ze specifieke richtlijnen en standaarden hanteren om dit te realiseren.

Lees meer over de MSPA
Drie offertes?
U zoekt een marktonderzoekbureau? Gebruik onze gratis Offerte Service.
Onze deskundige en ervaren experts vinden drie geschikte marktonderzoekbureaus die met uw onderzoeksvraag aan de slag gaan.
Ontvang gratis 3 offertes
Gebruikers offerte service
Steekproef calculator
Alles over Marktonderzoek heeft voor ueen calculator ontworpen, waarmee ueenvoudig de steekproefgrootte voor uwonderzoek kunt bepalen.
Start de calculator
Topbureaus

Onze professionele partners