Haalbaarheidsonderzoek

Introductie tot haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek is een cruciale stap bij het introduceren van een nieuw concept, product, dienst of bedrijf. Het doel van dit onderzoek is om de risico's te identificeren en te beoordelen die gepaard gaan met het lanceren van een nieuw idee of onderneming. Dit type onderzoek is vaak vereist bij het aanvragen van financiering, omdat het investeerders inzicht biedt in de potentie en haalbaarheid van het voorstel.

Methoden van haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek kan zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn, afhankelijk van de behoeften van de consument of bedrijven. Hieronder leggen we uti hoe.

Kwantitatief onderzoek

Dit wordt uitgevoerd bij grote steekproeven en focust op snelle, oppervlakkige respons. Methoden omvatten online enquêtes, face-to-face onderzoek en telefonisch onderzoek. Dit type onderzoek is efficiënt voor het bereiken van veel respondenten met beknopte vragenlijsten.

Kwalitatief onderzoek

Hier wordt dieper ingegaan op de meningen en motivaties van respondenten. Methoden zoals groepsdiscussies en diepte-interviews worden gebruikt om diepgaande inzichten te verkrijgen. Dit onderzoek is waardevol voor het begrijpen van de onderliggende redenen en motivaties van een doelgroep.

Specialisten haalbaarheidsonderzoek

Wij adviseren de volgende ervaren specialisten in haalbaarheidsonderzoek. Zij kunnen helpen bij het nut en de noodzaak van een onderzoek en gaan vertrouwelijk met uw bedrijfsinformatie om.

– De Unieke Ondernemer– Bureau Verten– Marktonderzoekbureau Molgo
Opbouw van een haalbaarheidsonderzoek

Een goed opgebouwd haalbaarheidsonderzoek omvat verschillende stappen:

1) De doelgroep bepalen. Het is essentieel om te weten voor wie het product of dienst bedoeld is.
2) De steekproef bepalen. Een representatieve steekproef is cruciaal voor betrouwbare resultaten.
3) Uitgebreide concept beschrijving. Een gedetailleerde beschrijving van het concept helpt bij het helder communiceren van ideeën.
4) Verdiepende informatie bepalen. Doorvragen is belangrijk om inzicht te krijgen in de specifieke wensen en behoeften van de doelgroep.
5) De potentie bepalen. Het onderzoek moet ook de marktpotentie van het concept evalueren.

De doelgroep aanspreken en de markt verkennen

Een haalbaarheidsonderzoek moet ook aandacht besteden aan hoe de doelgroep wordt benaderd en hoe de markt wordt verkend. Dit omvat het begrijpelijk communiceren met de doelgroep en het onderzoeken van concurrentie en markttoegankelijkheid.

De kosten van een haalbaarheidsonderzoek

De kosten van een haalbaarheidsonderzoek variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het onderzoek, de gekozen onderzoeksmethode (kwalitatief of kwantitatief), en de specifieke kenmerken van de doelgroep.

Belang van haalbaarheidsonderzoek

Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek is essentieel om de risico's van het lanceren van een nieuw concept of het betreden van een nieuwe markt te minimaliseren. Het onderzoek is van toepassing in verschillende situaties, zoals uitbreiding, herfinanciering, herstructurering, bedrijfsverplaatsing, het bewerken van nieuwe markten en de ontwikkeling van nieuwe producten.

Resultaten van haalbaarheidsonderzoek

De resultaten van een haalbaarheidsonderzoek bieden inzicht in zowel de sterke punten als de verbeterpunten van een concept. Op basis van deze resultaten kunnen beslissingen worden genomen over het aanpassen van het concept of het identificeren van een andere doelgroep. Het is van cruciaal belang om deze resultaten objectief te interpreteren en te gebruiken voor het verfijnen van het bedrijfsplan.

Factoren om te overwegen bij haalbaarheidsonderzoek

Bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek is het belangrijk om rekening te houden met verschillende factoren:
Objectiviteit: Het is essentieel om een neutrale en realistische benadering te hanteren,     vrij van persoonlijke vooringenomenheid.
Financiën: Een nauwkeurige inschatting van de financiële haalbaarheid en potentiële     kosten is cruciaal.
Marktanalyse: Een grondige analyse van de markt, concurrentie, en de behoeften van de     doelgroep.

Meer informatie over het ondernemingsplan en marktonderzoek

Meer informatie over haalbaarheidsonderzoek i.v.m. een ondernemingsplan.

– MKB Servicedesk: hoe doe ik marktonderzoek?– Doe-het-zelf-ondernemingsplan– Ik ga starten: 8 manieren om branche- en marktonderzoek te doen– Ondernemersplein: bepaal u markt
Verwijzingen

Boots, T. (2015, augustus 5). Vijf tips voor een haalbaarheidsonderzoek. Opgehaald van Multiscope: http://www.multiscope.nl/kennis/weblog /vijf-tips-voor-een-haalbaarheidsonderzoek.html

de Boer, T. (2014, november 22). Haalbaarheidsonderzoek. Opgehaald van Marktonderzoekbureau MOLGO:
http://www.marktonderzoekbureaumolgo.nl /artikel/ haalbaarheidsonderzoek

de Heer, J. (2011). Stapt u in de valkuil? Kennemer Business, 17.

technoventure.nl. (2009, augustus 14). Haalbaarheidsonderzoek: voorbeeld voor business idee. Opgehaald van technoventure.nl: http://www.technoventure.nl/startup/ lijst_van_vragen_om_ je_business_idee_te_ testen.php

Vonk, T. (2006, mei 4). Wat kost marktonderzoek in Nederland? Opgehaald van Onderzoekpaleis: http://www.onderzoekpaleis.nl/ KosteninNL.htm

Drie offertes?
U zoekt een marktonderzoekbureau? Gebruik onze gratis Offerte Service.
Onze deskundige en ervaren experts vinden drie geschikte marktonderzoekbureaus die met uw onderzoeksvraag aan de slag gaan.
Ontvang gratis 3 offertes
Gebruikers offerte service
Steekproef calculator
Alles over Marktonderzoek heeft voor ueen calculator ontworpen, waarmee ueenvoudig de steekproefgrootte voor uwonderzoek kunt bepalen.
Start de calculator
Topbureaus

Onze professionele partners