Woningmarktonderzoek

Alles over woningmarktonderzoek

Woningmarktonderzoek speelt een cruciale rol in het begrijpen van de woonbehoeften van mensen en hoe deze zich ontwikkelen. Dit onderzoek gaat verder dan alleen de wensen van mensen met betrekking tot hun woning; het omvat ook voorkeuren voor de leefomgeving, voorzieningenniveau, en toekomstige behoeften aan zorg, service en dienstverlening.

Twee specialisten woningmarktonderzoek

Wij adviseren de volgende twee specialisten in woningmarktonderzoek:

Offerte voor woningmarktonderzoek

Wilt u een woningmarktonderzoek uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes
Woningmarktonderzoek methoden

In het woningmarktonderzoek worden verschillende methoden ingezet om de marktdynamiek te begrijpen. Deskresearch maakt gebruik van bestaande bronnen zoals bevolkingsprognoses en woningbehoefte-inschattingen voor een eerste overzicht.

Kwantitatief onderzoek, via enquêtes, peilt de woontevredenheid en woonvoorkeuren van consumenten, terwijl kwalitatief onderzoek dieper ingaat op deze thema's door middel van workshops of panels met bewoners en bestuurders. Deze gecombineerde aanpak levert een compleet beeld op van de wensen en behoeften op de woningmarkt, cruciaal voor het ontwikkelen van effectief woonbeleid en -strategieën.

Het belang van woningmarktonderzoek

Woningmarktonderzoek is fundamenteel voor het ontwikkelen van woningmarktbeleid en bouwprogramma's door overheden, strategisch vastgoedbeleid door woningcorporaties, of locatieontwikkeling door projectontwikkelaars. Het biedt inzicht in zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten van de nieuwbouw- en transformatieopgave.

Voorbeelden woningmarktonderzoek

Voorbeelden van vraagstukken waarbij woningmarktonderzoek van pas komt, zijn onder andere:

  • Het onderzoeken van de toekomstige woningbehoefte door gemeenten, zoals de huurkoopverhouding, woningtype en prijsklasse.
  • Het inzicht bieden aan corporaties in kwetsbare en kansrijke segmenten binnen de vastgoedportefeuille.
  • Het uitvoeren van marktscans door ontwikkelaars om de afzetbaarheid van projecten te beoordelen.
Drie offertes?
U zoekt een marktonderzoekbureau? Gebruik onze gratis Offerte Service.
Onze deskundige en ervaren experts vinden drie geschikte marktonderzoekbureaus die met uw onderzoeksvraag aan de slag gaan.
Ontvang gratis 3 offertes
Gebruikers offerte service
Steekproef calculator
Alles over Marktonderzoek heeft voor ueen calculator ontworpen, waarmee ueenvoudig de steekproefgrootte voor uwonderzoek kunt bepalen.
Start de calculator
Topbureaus

Onze professionele partners