Onderzoek psychosociale arbeidsbelasting

Definitie en belang van PSA-onderzoek

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) omvat alle werk gerelateerde factoren die stress kunnen veroorzaken. Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om beleid te voeren dat gericht is op het voorkomen en beperken van PSA. Dit omvat het aanpakken van pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie op de werkvloer. Het uitvoeren van een PSA-onderzoek, bij voorkeur door een extern onderzoeksbureau zoals Right Marktonderzoek, kan objectief blootleggen wat er binnen een organisatie speelt op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met:
Right Marktonderzoek, specialist onderzoek psychosociale arbeidsbelasting

Specialist onderzoek psychosociale arbeidsbelasting

Wij adviseren de volgende specialist in een onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting:

Right Marktonderzoek
Anonimiteit

Het waarborgen van de anonimiteit van deelnemers is essentieel in PSA-onderzoek, gezien de gevoeligheid van het onderwerp. Het is belangrijk dat werknemers zich veilig voelen om openlijk hun ervaringen te delen.

Methode

Een effectieve methode voor PSA-onderzoek is het verspreiden van een valide online vragenlijst onder werknemers. Deze vragenlijsten kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften en context van de organisatie. Alternatieve methoden, zoals schriftelijke enquêtes, kunnen ook worden aangeboden door onderzoeksbureaus.

Thema’s

Het onderzoek richt zich op diverse aspecten van psychosociale arbeidsbelasting, waaronder:
Wanneer een steekproef representatief is, stijgt de betrouwbaarheid van de doelgroep.

  • Intimidatie en agressie
  • Pesten
  • Lichamelijk geweld
  • Bedreiging
  • Discriminatie
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Daarnaast worden zaken zoals werkbelasting, werksfeer, werk-privébalans en werkplezier onderzocht. In sommige gevallen kan PSA-onderzoek worden gecombineerd met een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Nauwkeurigheid

In elk onderzoek kunnen afwijkingen in de steekproef voorkomen, hetzij door onvoldoende representatie van de populatie, hetzij door onvolledige deelname. Om deze reden wordt een nauwkeurigheidsmarge gebruikt die de potentiële afwijking in de resultaten aangeeft. Een grotere steekproef resulteert in een kleinere nauwkeurigheidsmarge.

De marge wordt als nauwkeurig beschouwd bij een 50% kans op een specifiek antwoord, wat impliceert dat er eveneens een 50% kans is op het tegenovergestelde antwoord. Neem als voorbeeld een vraag over het geslacht van respondenten, met 'man' of 'vrouw' als mogelijke antwoorden. De steekproef wordt als nauwkeurig beschouwd als 50% 'man' antwoordt en de andere 50% 'vrouw'.

Als de nauwkeurigheidsafwijking 5% is, betekent dit dat als 50% van de respondenten aangeeft man te zijn, de daadwerkelijke proportie mannen in de populatie tussen 45% en 55% ligt.

Offerte voor onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting?

Als u een onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting wilt laten uitvoeren en op zoek bent naar een deskundig en ervaren marktonderzoeksbureau, kan AllesOverMarktonderzoek u helpen bij het vinden van drie geschikte bureaus voor uw specifieke onderzoeksvraag.

Ontvang gratis 3 offertes

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met:
Right Marktonderzoek, specialist onderzoek psychosociale arbeidsbelasting (PSA-onderzoek)

Drie offertes?
U zoekt een marktonderzoekbureau? Gebruik onze gratis Offerte Service.
Onze deskundige en ervaren experts vinden drie geschikte marktonderzoekbureaus die met uw onderzoeksvraag aan de slag gaan.
Ontvang gratis 3 offertes
Gebruikers offerte service
Steekproef calculator
Alles over Marktonderzoek heeft voor ueen calculator ontworpen, waarmee ueenvoudig de steekproefgrootte voor uwonderzoek kunt bepalen.
Start de calculator
Topbureaus

Onze professionele partners