Schriftelijk onderzoek

Alles over schriftelijk onderzoek

Schriftelijk onderzoek, ook bekend als Paper-and-Pencil Interviewing (PAPI), is een beproefde methode binnen kwantitatief marktonderzoek. Het houdt in dat respondenten een papieren vragenlijst invullen, die vervolgens voor analyse wordt verzameld. Ondanks de digitale evolutie blijft schriftelijk onderzoek waardevol, vooral in situaties waar digitale middelen ontoereikend zijn.

Hoe werkt schriftelijk onderzoek?

Respondenten ontvangen een vragenlijst via post of krijgen deze persoonlijk overhandigd in diverse settings zoals scholen, winkelcentra, of tijdens evenementen. De methode van retournering varieert: respondenten kunnen de vragenlijst ter plekke invullen of meenemen om later terug te sturen. Het proces wordt vaak vergemakkelijkt door een begeleidende brief en een antwoordenvelop, om de respons te stimuleren.

Flexibele verspreiding voor specifieke doelgroepen

Schriftelijk onderzoek biedt een effectieve oplossing wanneer contactgegevens zoals e-mailadressen of telefoonnummers ontbreken. Het maakt gerichte distributie mogelijk naar specifieke locaties zoals scholen, wijken of bedrijfslocaties, waarbij directe toegang tot de doelgroep verzekerd is.

Herleving van traditioneel onderzoek in een digitale wereld

De methode ervaart een opleving door toenemende non-respons bij telefonisch en online onderzoek. Veel mensen zijn terughoudend om persoonlijke contactgegevens te delen of wensen simpelweg niet deel te nemen aan digitale enquêtes, wat schriftelijk onderzoek een aantrekkelijk alternatief maakt.

Het verhogen van respons en betrokkenheid

De respons kan effectief worden verbeterd door het verzenden van herinneringen. Een aantrekkelijke vormgeving van de vragenlijst en een duidelijke uitleg over het doel van het onderzoek dragen bij aan hogere deelname.

Digitalisering van data: Entry versus scanning

Na verzameling kunnen de gegevens worden gedigitaliseerd via handmatige data entry of door geavanceerde scansystemen. Hoewel scannen sneller kan zijn, is het niet altijd kostenefficiënt en kan het complexiteiten opleveren bij open vragen, waardoor data entry soms de voorkeur heeft.

Voordelen en uitdagingen schriftelijk onderzoek

Voordelen:

  • Mogelijkheid voor uitgebreide vragenlijsten.
  • Minder kans op sociaal wenselijke antwoorden door afwezigheid van een interviewer.
  • Geen directe beïnvloeding door de interviewer.

Uitdagingen:

  • Beperkte controle over responspercentage.
  • Over het algemeen lagere respons in vergelijking met andere methoden.
  • Vragenlijsten moeten eenvoudig te volgen zijn om verwarring te voorkomen.
Conclusie

Schriftelijk onderzoek blijft een relevant instrument binnen het marktonderzoek, met unieke voordelen die het geschikt maken voor specifieke onderzoeksbehoeften. De methode benadrukt het belang van directe toegang tot de doelgroep en biedt een waardevol alternatief in een tijdperk waarin digitale saturatie en privacyzorgen de respons op andere methoden kunnen verminderen.

Drie offertes?
U zoekt een marktonderzoekbureau? Gebruik onze gratis Offerte Service.
Onze deskundige en ervaren experts vinden drie geschikte marktonderzoekbureaus die met uw onderzoeksvraag aan de slag gaan.
Ontvang gratis 3 offertes
Gebruikers offerte service
Steekproef calculator
Alles over Marktonderzoek heeft voor ueen calculator ontworpen, waarmee ueenvoudig de steekproefgrootte voor uwonderzoek kunt bepalen.
Start de calculator
Topbureaus

Onze professionele partners