Naamsbekendheidonderzoek

Hoe bekend is uw organisatie?

Naamsbekendheidonderzoek is een essentieel onderdeel van marktonderzoek dat organisaties helpt de bekendheid van hun naam, producten/diensten en/of merk te beoordelen. Dit onderzoek richt zich vaak op twee soorten bekendheid: spontane en geholpen bekendheid. Bij spontane bekendheid noemen respondenten uit zichzelf namen, waardoor het top-of-mindniveau van bekendheid in kaart kan worden gebracht. Bij geholpen bekendheid krijgen respondenten een lijst met namen voorgelegd en wordt hen gevraagd of ze deze kennen.

Twee specialisten naamsbekendheidsonderzoek

Wij adviseren de volgende twee specialisten in naamsbekendheidsonderzoek:

– Right Marktonderzoek– Quelsa
Offerte voor naamsbekendheidsonderzoek

Wilt u een naamsbekendheidsonderzoek uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes
Belang van naamsbekendheidonderzoek

Naamsbekendheidonderzoek is cruciaal voor organisaties om het effect van communicatie- en promotieactiviteiten te meten. Het kan als basis dienen voor het aanpassen van promotiebeleid en helpt bij het evalueren van de impact van campagnes op de naamsbekendheid. Een hoge naamsbekendheid kan leiden tot een grotere klantvoorkeur en kan een belangrijke rol spelen in de merkperceptie en het klantgevoel bij het zien of horen van de naam.

0-meting en herhaling

Het meten van naamsbekendheid begint met een 0-meting om een basislijn vast te stellen. Vervolgens kunnen latere metingen verschuivingen in de naamsbekendheid aantonen, wat belangrijk is voor het volgen van vooruitgang en het effect van marketinginspanningen.

Methoden

De meest gebruikte methoden voor naamsbekendheidonderzoek zijn:

  • Telefonisch onderzoek: Dit kan effectief zijn voor het verzamelen van spontane bekendheid.
  • Face-to-face onderzoek: Geschikt voor diepgaande gesprekken en het verzamelen van gedetailleerde feedback.
  • Online onderzoek: Biedt een efficiënte manier om gegevens van een breed publiek te verzamelen.
  • Schriftelijk onderzoek: Kan worden gebruikt als spontane bekendheid niet van primair belang is.
Verschil Tussen spontane en geholpen bekendheid

Spontane en geholpen naamsbekendheid kunnen verschillende inzichten bieden over hoe bekend een merk of bedrijf is:

  • Spontane bekendheid: Geeft inzicht in welke merken of bedrijven top-of-mind zijn bij consumenten.
  • Geholpen bekendheid: Toont aan in hoeverre consumenten een merk of bedrijf herkennen wanneer het wordt gepresenteerd.
Voorbeeldvragen voor naamsbekendheidonderzoek

Voorbeeldvragen in een naamsbekendheidsonderzoek kunnen betrekking hebben op:

  • Bekendheid (spontaan en geholpen) van specifieke leveranciers of merken.
  • Waardering van de marktpositie van een leverancier of merk.
  • Het belang van het merk voor de consument.
  • Algemene tevredenheid over een product of dienst.
Drie offertes?
U zoekt een marktonderzoekbureau? Gebruik onze gratis Offerte Service.
Onze deskundige en ervaren experts vinden drie geschikte marktonderzoekbureaus die met uw onderzoeksvraag aan de slag gaan.
Ontvang gratis 3 offertes
Gebruikers offerte service
Steekproef calculator
Alles over Marktonderzoek heeft voor ueen calculator ontworpen, waarmee ueenvoudig de steekproefgrootte voor uwonderzoek kunt bepalen.
Start de calculator
Topbureaus

Onze professionele partners