Onderzoeksproces

Marktonderzoek speelt een cruciale rol in het verzamelen van essentiële informatie voor bedrijfsstrategieën.  Verschillende marktonderzoekbureaus en bronnen uit de literatuur lichten uiteenlopende methoden en stappen in het onderzoeksproces uitHieronder volgt een uitgebreide handleiding die een algemeen aanvaard schema volgt, nuttig voor zowel nieuwkomers in marktonderzoek als ervaren professionals.

Formuleren van de probleemstelling

Bij het formuleren van een probleemstelling voor een onderzoek is het van belang dat bekend is wie de betrokkenen zijn bij het probleem en wat de vraagpunten zijn. Wanneer deze punten zijn vastgesteld, kan er een conceptstelling geformuleerd worden. Vervolgens zal dit concept getest moeten worden bij de betrokkenen. Bij eventuele bijsturing zullen de wijzigingen doorgevoerd worden totdat de juiste, en tevens definitieve, probleemstelling wordt vastgelegd. In een probleemstelling moeten de volgende punten beschreven staan:

  • De reden van het onderzoek.
  • De specifieke problemen die opgelost moeten worden.
  • Beslissingen die ondersteuning vereisen van onderzoeksgegevens.
  • Identificatie van de belangrijkste stakeholders.
Vaststellen van benodigde informatie/bronnen

Na het formuleren van de probleemstelling is het essentieel om de vereiste informatie en bronnen te identificeren. Dit helpt bij het focussen op relevante data en maakt het zoekproces efficiënter.

Verzamelen van gegevens middels deskresearch

WDeskresearch betreft het verzamelen van bestaande informatie uit secundaire bronnen zoals CBS, Eurostat en CPB. Het is belangrijk om de relevantie en betrouwbaarheid van deze gegevens te beoordelen, aangezien ze oorspronkelijk voor andere doeleinden verzameld zijn.

Zijn de verzamelde gegevens voldoende toereikend?

Als de secundaire gegevens onvoldoende blijken, wordt overgestapt op fieldresearch. Dit proces omvat het verzamelen van primaire gegevens die specifiek voor het huidige onderzoek zijn bedoeld. Het is belangrijk om de kosten en het belang van deze gegevens tegen elkaar af te wegen.

Formuleren onderzoeksopzet

Deze stap betreft het ontwikkelen van een gedetailleerde onderzoeksopzet, waarbij besloten moet worden of het onderzoek intern wordt uitgevoerd of uitbesteed aan een marktonderzoekbureau. Belangrijke elementen van een briefing voor een onderzoeksbureau zijn:

  • Probleemstelling en achtergrond.
  • Doelgroep en beoogde steekproefgrootte.
  • Voorkeur voor specifieke onderzoeksmethoden.
  • Beschikbaarheid van een vragenlijst en benodigde materialen.
  • Startdatum, deadline en budget van het onderzoek.
  • Rapportage voorkeuren en format.
Verzamelen van gegevens middels fieldresearch

Dit is vaak de meest tijdrovende en kostbare fase, waarin primaire gegevens actief worden verzameld door middel van methoden zoals enquêtes, interviews en observaties.

Van verwerking tot rapportage

De laatste fase omvat het analyseren en rapporteren van de verzamelde gegevens. Bij kwantitatief onderzoek worden statistische methoden toegepast, terwijl bij kwalitatief onderzoek de focus ligt op tekstuele analyses en samenvattingen. De rapportage moet in lijn zijn met de eerder vastgestelde afspraken en kan variëren van gedetailleerde tekstrapporten tot grafische voorstellingen van de data. 

Drie offertes?
U zoekt een marktonderzoekbureau? Gebruik onze gratis Offerte Service.
Onze deskundige en ervaren experts vinden drie geschikte marktonderzoekbureaus die met uw onderzoeksvraag aan de slag gaan.
Ontvang gratis 3 offertes
Gebruikers offerte service
Steekproef calculator
Alles over Marktonderzoek heeft voor ueen calculator ontworpen, waarmee ueenvoudig de steekproefgrootte voor uwonderzoek kunt bepalen.
Start de calculator
Topbureaus

Onze professionele partners