Telemarketing

Doel en definitie van telemarketing

Telemarketing richt zich op het verkopen of promoten van producten, diensten, of ideeën via direct telefonisch contact. Dit kan ook het verzoeken om diensten omvatten, zoals het vragen om toestemming voor automatische incasso's. Telemarketing wordt soms verward met telefonisch marktonderzoek, waarbij consumenten (gevraagd of ongevraagd) benaderd worden voor deelname aan enquêtes of onderzoek. In tegenstelling tot telemarketing, heeft telefonisch marktonderzoek geen commercieel doel.

Verschil tussen marktonderzoek en telemarketing

Het komt voor dat respondenten geïrriteerd reageren op een telefonisch verzoek tot medewerking aan een enquête, vaak vanwege negatieve ervaringen met telemarketing. Een veelvoorkomende vorm van telemarketing die irritatie opwekt, is cold-calling, waarbij mensen zonder bestaande klantrelatie worden gebeld. Bij marktonderzoek worden respondenten echter altijd gevraagd naar hun bereidheid om deel te nemen aan een enquête of onderzoek, zonder enig commercieel belang.

Website ACM
Wet Bescherming Persoonsgegevens

De omgang met persoonsgegevens door organisaties is wettelijk gereguleerd. Voor meer details hierover kunt u de website van de Rijksoverheid bezoeken.

Ongewenste telefoontjes van bedrijven en goede doelen
Reclame Code Commissie

Het komt voor dat respondenten geïrriteerd reageren op een telefonisch verzoek tot medewerking aan een enquête, vaak vanwege negatieve ervaringen met telemarketing. Een veel voorkomende vorm van telemarketing die irritatie opwekt, is cold-calling, waarbij mensen zonder bestaande relatie worden gebeld. Ondanks irritaties die telemarketingactiviteiten kunnen veroorzaken, hanteren telemarketingbedrijven bepaalde regels, vastgelegd in de Code Telemarketing. Deze code stelt onder andere dat telemarketinggesprekken alleen tussen 9.00 en 22.00 uur op werkdagen mogen plaatsvinden. Consumenten die menen dat deze code wordt overtreden, kunnen eerst een klacht indienen bij het betreffende bedrijf. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan men zich wenden tot de Reclame Code Commissie.

Website Stichting Reclame Code
Drie offertes?
U zoekt een marktonderzoekbureau? Gebruik onze gratis Offerte Service.
Onze deskundige en ervaren experts vinden drie geschikte marktonderzoekbureaus die met uw onderzoeksvraag aan de slag gaan.
Ontvang gratis 3 offertes
Gebruikers offerte service
Steekproef calculator
Alles over Marktonderzoek heeft voor ueen calculator ontworpen, waarmee ueenvoudig de steekproefgrootte voor uwonderzoek kunt bepalen.
Start de calculator
Topbureaus

Onze professionele partners