Zorgonderzoek

Alles over zorgonderzoek

De zorgsector ondergaat voortdurende veranderingen, zoals de vergrijzing, bezuinigingen, en de verschuiving van zorgverantwoordelijkheden naar gemeenten. Deze ontwikkelingen maken zorgonderzoek essentieel voor zorginstellingen en gerelateerde organisaties. Het helpt hen zich aan te passen aan de veranderende markt en de behoeften van de doelgroepen.

Zorgonderzoek is veelomvattend en kan variëren van het analyseren van ervaringen en trends tot het onderzoeken van behoeften. Dit type onderzoek is niet alleen belangrijk voor huidige en potentiële cliënten, maar ook voor relevante stakeholders, zoals medewerkers, mantelzorgers, en vrijwilligers.

Specialisten zorgonderzoek

Wij adviseren de volgende specialist in onderzoek in de zorgsector:

– Right Marktonderzoek
Offerte voor zorgonderzoek

Wilt u een onderzoek voor of binnen de zorgsector uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes
Belang van zorgonderzoek in de zorgsector

Zorgonderzoek is fundamenteel voor het formuleren van effectief zorg- en welzijnsbeleid. Het biedt inzichten in diverse aspecten zoals bezuinigingen, marktwerking, en kwaliteitssturing. Zorgverzekeraars benadrukken steeds meer de noodzaak van kwaliteitsverbetering en transparantie van zorginstellingen.

Soorten onderzoek en doelgroepen in de zorgsector

Binnen zorgonderzoek zijn er verschillende soorten onderzoeken die uitgevoerd kunnen worden:

  • Ervaringsonderzoek: Bestudeert de ervaringen van cliënten en medewerkers.
  • Tevredenheidsonderzoek: Meet de tevredenheid van verschillende doelgroepen.
  • Imago-onderzoek: Onderzoekt hoe de organisatie wordt waargenomen.
  • Ketenonderzoek: Richt zich op de samenwerking binnen de zorgketen.
  • Draagvlakonderzoek
  • Marketingonderzoek
  • Organisatiecultuurmeting
  • Zorgmarketing onderzoek

De doelgroepen voor zorgonderzoek zijn onder andere cliënten, medewerkers, mantelzorgers, stakeholders, en vrijwilligers.

Onderzoeksmethodieken
Diepte-interviews

Een diepgaand interview met een cliënt, mantelzorger, of andere belanghebbende door een interviewer van een marktonderzoekbureau. Door meerdere van deze gesprekken te voeren, ontstaat een compleet beeld.

Focusgroepen/Groepsdiscussies/Brainstormsessies

Bij een groepsdiscussie voert een kleine groep van ongeveer zes cliënten, vrijwilligers of andere belanghebbenden tegelijkertijd een gesprek onder leiding van een professionele moderator, gericht op een specifiek zorgonderwerp.

Online

Een uitnodiging met een link naar een online vragenlijst wordt naar de doelgroep verstuurd. Dit vereist toegang tot de e-mailadressen van de doelgroep, verkregen uit eigen bestand of via de aankoop van een panel.

Schriftelijk

Een traditionele en effectieve methode voor gegevensverzameling waarbij een schriftelijke vragenlijst wordt verzonden naar bijvoorbeeld een vrijwilliger of cliënt, die deze ingevuld retourneert.

Telefonisch

Vanuit een callcenter wordt telefonisch contact gezocht met potentiële respondenten voor het afnemen van een vragenlijst, wat uiteraard vereist dat de telefoonnummers van de doelgroep bekend zijn.

Voorbeelden

Zorgonderzoek kan worden ingezet voor uiteenlopende doeleinden, zoals het evalueren van de tevredenheid van vrijwilligers, het toetsen van nieuwe woonconcepten, het beoordelen van de kwaliteit van interne diensten zoals ICT-helpdesks, en het in kaart brengen van de behoeften van de lokale gemeenschap op het gebied van zorg en welzijn.Zorgonderzoek is een onmisbare tool voor zorginstellingen die streven naar continue verbetering en aanpassing aan de snel veranderende zorgmarkt.

Drie offertes?
U zoekt een marktonderzoekbureau? Gebruik onze gratis Offerte Service.
Onze deskundige en ervaren experts vinden drie geschikte marktonderzoekbureaus die met uw onderzoeksvraag aan de slag gaan.
Ontvang gratis 3 offertes
Gebruikers offerte service
Steekproef calculator
Alles over Marktonderzoek heeft voor ueen calculator ontworpen, waarmee ueenvoudig de steekproefgrootte voor uwonderzoek kunt bepalen.
Start de calculator
Topbureaus

Onze professionele partners