Wat kost een marktonderzoek?

Inleiding

Voor organisaties die overwegen marktonderzoek uit te voeren, is het cruciaal de balans tussen de kosten en de verwachte resultaten te beoordelen. Dit geldt voor zowel deskresearch als fieldresearch, methoden die elk hun eigen kostenstructuur kennen. Factoren zoals de onderzoeksmethode, lengte van de vragenlijst, vorm van rapportage en grootte van de doelgroep spelen een rol in de uiteindelijke kosten. Online onderzoek geldt als een kosteneffectieve optie, hoewel de kosten kunnen variëren, vooral wanneer e-mailadressen van de doelgroep aangekocht moeten worden.

Offerteaanvraag voor marktonderzoek

Bent u op zoek naar een professioneel marktonderzoekbureau voor uw project? Alles over marktonderzoek vindt voor u drie geschikte bureaus die aansluiten bij uw specifieke onderzoeksvraag.

Ontvang gratis 3 offertes
Kostenindicatie voor marktonderzoek

Bij het plannen van marktonderzoek is een overzicht van de richtprijzen voor verschillende onderzoeksmethoden essentieel. Hieronder vindt u een prijsoverzicht van gangbare kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden:

Online onderzoek: tussen € 2.500,- en € 6.500,-
Telefonisch onderzoek: tussen € 4.500,- en € 10.000,-
Twee groepsdiscussies: tussen € 5.000,- en € 8.000,-
Tien diepte-interviews: tussen € 5.500,- en € 10.500,-

Deze kosten worden beïnvloed door algemene factoren zoals het risico dat een organisatie bereid is te nemen, de verwachte kwaliteit van het onderzoek, de urgentie van de informatiebehoefte en de keuze tussen zelf uitvoeren of uitbesteden aan een marktonderzoekbureau.

Kostenfactoren kwalitatief en kwantitatief

Bij een kwalitatief of kwantitatief marktonderzoek wordt informatie verkregen door aan een doelgroep vragen te stellen in de vorm van kwalitatief of kwantitatief onderzoek.

Een overzicht van enkele factoren die kostenbepalend zijn bij kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek zijn hieronder beschreven. Afhankelijk van het soort en type onderzoek kunnen deze kostenfactoren weer uiteenvallen in de volgende kosten: interview-

en enquêtekosten, telefoonkosten (bij telefonisch onderzoek), productiekosten (rapporten, hulpmiddelen, reiskosten, vragenlijsten en toonmateriaal), computertijd, analyse- en verwerkingskosten en natuurlijk ook kosten van projectbegeleiding (wordt bepaald op basis van het aantal uren dat de projectleider en anderen voor het betreffende onderzoek bezig zijn geweest).

Kwalitatief onderzoek (bijvoorbeeld diepte-interviews en groepsdiscussies):
Gespreksduur en aantal: De kosten hangen samen met het aantal en de lengte van de gesprekken, zoals diepte-interviews en groepsdiscussies. De duur van deze gesprekken en het aantal benodigde sessies variëren op basis van de onderzoeksvereisten.
Locatie: De plek waar het onderzoek plaatsvindt, beïnvloedt de kosten. Soms worden ruimtes gehuurd dichtbij respondenten om reiskosten te minimaliseren. De keuze tussen eigen onderzoeksruimtes of externe locaties heeft ook financiële implicaties.
Selectiecriteria respondenten: De moeite die nodig is om de juiste respondenten te vinden, beïnvloedt de kosten. Bekende doelgroepen, zoals bestaande klanten, zijn vaak eenvoudiger en goedkoper te benaderen dan onbekende doelgroepen.
Rapportagevorm: De kosten variëren ook afhankelijk van de gevraagde diepgang en het detailniveau in de rapportage. Uitgebreide rapporten met diepgaande analyses en aanbevelingen zijn kostbaarder dan beknopte samenvattingen.
Kwantitatief onderzoek (bijvoorbeeld online, telefonisch en schriftelijk onderzoek):
Methode van onderzoek: Online onderzoek kan variëren in kosten, afhankelijk van de noodzaak om e-mailadressen aan te kopen of een panel te raadplegen. Telefonisch en schriftelijk onderzoek brengen additionele logistieke en verwerkingskosten met zich mee.
Ontwerp van de vragenlijst: Een zelfontwikkelde vragenlijst kan kosten besparen, maar professionele aanpassing of validatie kan nodig zijn, wat extra kosten met zich meebrengt.
Rapportage en analyse: De diepte van de analyse en de complexiteit van de rapportage spelen een rol in de uiteindelijke kosten. Gedetailleerde analyses van subgroepen of het identificeren van patronen vereisen meer gespecialiseerde vaardigheden en tijd.
Kosten van deskresearch
Deskresearch, hoewel vaak minder kostbaar dan fieldresearch, vereist een grondige evaluatie van beschikbare bronnen en kan aanzienlijk variëren in kosten. Factoren zoals de benodigde tijd voor onderzoek, toegankelijkheid van bronnen en de complexiteit van het verzamelde materiaal spelen een cruciale rol.
Onze sponsors
Drie offertes?
U zoekt een marktonderzoekbureau? Gebruik onze gratis Offerte Service.
Onze deskundige en ervaren experts vinden drie geschikte marktonderzoekbureaus die met uw onderzoeksvraag aan de slag gaan.
Ontvang gratis 3 offertes
Gebruikers offerte service
Steekproef calculator
Alles over Marktonderzoek heeft voor ueen calculator ontworpen, waarmee ueenvoudig de steekproefgrootte voor uwonderzoek kunt bepalen.
Start de calculator
Topbureaus

Onze professionele partners