Website-onderzoek

Ga direct naar:

 

 

 

 

Inleiding website onderzoek

Bij een website-onderzoek (website-beoordeling) wordt er onderzoek gedaan naar alle aspecten van een website. Afhankelijk van de fase waarin de website zich bevindt, kunnen bijvoorbeeld de volgende onderdelen in kaart worden gebracht: relatie tussen bezoeker en site, belangrijke bezoekdoelen, concurrerende sites, beoordeling design, content en interactiviteit, bekendheid en waardering specifieke site-onderdelen en eventueel suggesties voor veranderingen/toevoegingen.

 

specialist website-onderzoekDrie specialisten website-onderzoek

Wij adviseren de volgende drie specialisten in website-onderzoek:
– Markteffect
– Right Marktonderzoek
– Research2Concepts

 

offerte aanvragenOfferte voor website onderzoek

Wilt u een website onderzoek uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes

 

websiteonderzoekBelang van website-onderzoek

Website-onderzoek geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van een gelanceerde/nog te lanceren website en levert heldere informatie op waarmee een website beter op een doelgroep kan worden afgestemd. Website-onderzoek bestaat vaak uit een aantal diepte-interviews waarin de website uitgebreid wordt besproken. Respondenten voeren vaak hardop denkend opdrachten uit. Tijdens het navigeren worden aan de respondenten vragen gesteld over:

 • De bruikbaarheid
 • De algemene indruk
 • Het waarom van navigeren
 • De gebruiksvriendelijkheid van de website
 • Ideeën ter verbetering of uitbreiding van de website
 • Gevoelsaspecten van en associaties met de website

Ook kan op continue basis een website worden onderzocht, of kan er besloten worden om kwantitatief onderzoek in te zetten en bezoekers online om hun mening te vragen. In dit geval worden soortgelijke vragen gesteld, maar kan er niet dieper ingegaan worden op achterliggende motivaties.

 

Afbeelding UsabillityUsability

Usability, ook wel gebruiksvriendelijkheid genoemd, is een belangrijk onderdeel van een goed functionerende website. Op een gebruiksvriendelijke website kan een gebruiker gemakkelijk navigeren en is de kans groter dat conversie doelen worden behaald. Er zijn verschillende onderzoeksmethoden die inzicht geven in de usability van een website. Usability kan als volgt worden weergegeven:

 

Drie gangbare methodes om usability te testen zijn:
1. Card Sorting

Deze methode wordt gebruikt om de structuur van een nieuwe website te bepalen, of de structuur van een bestaande website te verbeteren. Dit gebeurt met behulp van een panel, bestaande uit toekomstige gebruikers. Aan dit panel wordt gevraagd om naar eigen inzicht een aantal belangrijkste onderwerpen van de website te rangschikken/groeperen. Deze onderwerpen zijn verdeeld over een aantal kaartjes, vandaar de naam Card Sorting. Uiteindelijk moet Card Sorting zorgen voor de meest optimale navigatiestructuur voor de gebruiker van een website. Card Sorting kent twee varianten, namelijk:

 • Open cardsorting: De gebruiker mag zelf groepen vormen en benoemen.
 • Gesloten cardsorting: De gebruiker moet voorgedefinieerde groepsnamen gebruiken.

 

2. Focusgroep (groepsdiscussie)

Een Focusgroep/groepsdiscussie kan gebruikt worden om de wensen en behoeften van een gebruikersdoelgroep te achterhalen. Dit middel wordt dan ook voornamelijk ingezet om nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot de overige methode waar de nadruk meer ligt op het testen van huidige content.

 

3. Benchmarking

Doormiddel van benchmarking kan de usability van een website op verschillende punten worden vergeleken. Deze punten worden in overleg met de opdrachtgever opgesteld. Dit is uiteraard erg afhankelijk van de branche en doelgroep van de website. Benchmarking kan in de volgende situaties worden toegepast:

 • Na vernieuwing van een website
 • Vergelijking met concurrenten
 • Vergelijking met branchegenoten

Helpt u ons? Dan helpen wij u!

Door maar 5 vragen in te vullen, helpt u ons om de website te verbeteren
én maakt u kans op een waardebon van €25!