Telemarketing

Inleiding telemarketing

Het doel van telemarketing is: het verkopen of aanprijzen van goederen, diensten of denkbeelden middels direct contact via een telefonisch gesprek. Ook het vragen van diensten valt hieronder (bijvoorbeeld het vragen om toestemming voor een automatische incasso door een bedrijf). Een vorm van marktonderzoek die vaak wordt vergeleken met telemarketing is telefonisch onderzoek via callcenters. Echter, in tegenstelling tot telemarketing heeft telefonisch marktonderzoek (consumenten worden gebeld, gevraagd of ongevraagd, met het verzoek om mee te doen aan een enquête/onderzoek) geen commercieel doel.

 

Marktonderzoek versus telemarketingcallcenter

Marktonderzoeksbureaus krijgen zo nu en dan te maken met mensen die geïrriteerd reageren op een verzoek tot vrijwillige medewerking aan een enquête/onderzoek: ‘Weer zo’twerecallcenter medewerker die je iets wil verkopen!’. Vaak zijn deze irritaties gebaseerd op een eerdere ervaring met veelal een vorm van telemarketing. De vorm van telemarketing die grotendeels verantwoordelijk is voor deze negatieve associaties is cold-calling, oftewel het willekeurig opbellen van mensen die geen bestaande relatie met een beller hebben. Bij marktonderzoek gebeurd dit ook wel, maar wordt een respondent altijd gevraagd of hij/zij wil meewerken aan een enquête/onderzoek en is er geen commercieel belang in het spel.

 

Afmelden voor telemarketing

Veel mensen geven aan dat ze niet geïnteresseerd zijn in telemarketinggesprekken. Via het Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl), een initiatief van de Stichting Infofilter, kunnen mensen aangeven geen prijs te stellen op een aantal vormen van direct marketing. De Stichting Infofilter behartigt de belangen van bedrijven en instellingen die commerciële informatie en marktonderzoek via direct marketingmedia als post of telefoon willen overbrengen. Bedrijven die een telemarktingactie willen doen, zijn verplicht om hun belbestand te filteren op de consumenten die in dit register zijn opgenomen. Bedrijven mogen wel hun (voormalige) klanten vrij benaderen, mits zij hen van te voren informeren dat de klantgegevens voor een bepaalde periode bewaard zullen worden. Nog niet alle bedrijven in Nederland maken daadwerkelijk gebruik van de Stichting Infofilter. Ook zijn bedrijven van buiten de Europese Unie vaak onbekend met Infofilter en kunnen deze bedrijven nauwelijks worden aangepakt. Het kan dus zo zijn dat u toch nog wordt gebeld.

 

Afmelden voor marktonderzoek

Naast voor telemarketing, kunt u zich ook afmelden voor telefonische benadering voor onderzoeken. Dit gaat niet via het Bel-me-niet Register, maar via Onderzoekfilter (www.Onderzoekfilter.nl). Indien iemand zich nu registreert voor het Onderzoekfilter geldt deze blokkade voor een periode van 3 jaar. Na drie jaar moet men zich opnieuw laten blokkeren. Mensen die bij dit filter zijn geregistreerd mogen niet meer worden benaderd worden voor onaangekondigd onderzoek per telefoon. Wanneer een onderzoekbureau echter iemand vooraf een brief heeft gestuurd met daarin het verzoek om mee te werken aan een telefonisch onderzoek, dan kan men nog wel worden benaderd.

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wat een organisatie allemaal mag doen met uw persoonsgegevens is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hierin staat welke plichten organisaties hebben ten aanzien van uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt. Persoonsgegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer mogen in beginsel voor reclamedoeleinden worden gebruikt. Dit soort persoonsgegevens mag ook voor reclamedoeleinden doorgegeven worden aan andere organisaties, tenzij u aangeeft dat niet te willen (recht van verzet). De organisatie die uw persoonsgegevens verwerkt, moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Bij het aanmelden van uw gegevens, moet bekend zijn waarvoor uw gegevens worden gebruikt. Ook moet dit doel aan u bekend worden gemaakt. Worden uw gegevens voor een ánder doel gebruikt, dan moet dit in ieder geval het verlengde liggen van de aangemerkte doeleinden. Als een bepaald bedrijf u blijft bellen, terwijl u hebt aangegeven hier geen prijs op te stellen, dan overtreedt het bedrijf de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U kunt dit melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Reclame Code Commissie

Ondanks het feit dat activiteiten van telemarketingbedrijven irritatie kunnen oproepen bij mensen, zijn zij zich wel degelijk bewust van hun verantwoordelijkheid. Daarom hebben zij in de Code Telemarketing zichzelf bepaalde regels opgelegd. Hierin staat bijvoorbeeld dat telemarketinggesprekken alleen van 9.00 tot 22.00 uur op werkdagen mogen worden gevoerd. Consumenten die menen dat de Code wordt overtreden kunnen klagen bij het bedrijf zelf. Wordt de klacht niet tijdig (binnen vier weken) of onbevredigend afgehandeld dan kan de consument schriftelijk of per e-mail klagen bij de Reclame Code Commissie. Dit moet in de regel ook binnen vier weken na de ontvangst van de reactie gebeuren.

 

Helpt u ons? Dan helpen wij u!

Door maar 5 vragen in te vullen, helpt u ons om de website te verbeteren
én maakt u kans op een waardebon van €25!