Brancheorganisaties

Ga direct naar:

 

MOA
De MOA

De MOA is een vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Marketing Research en Marketing Intelligence. De MOA bestaat uit vier specifieke bedrijfsgroepen; de marktonderzoekbureaus, de opdrachtgevers van marktonderzoek, de toeleveranciers en de selectiebureaus voor de marktonderzoekbranche. De vereniging kent bedrijfsleden en persoonlijke leden. Pas als een bedrijfslidmaatschap is verkregen kunnen persoonlijke leden verbonden aan die organisatie lid worden van de MOA.

De Sectie Bureaus bundelt de activiteiten van de MOA die specifiek gericht zijn op de bureaus die zich in Nederland bezighouden met markt- en beleidsonderzoek. In dat kader wordt veel aandacht besteed aan de belangenbehartiging van de leden. Dit omvat een rijk scala aan terreinen: arbeidsrechtelijke zaken (o.a. voor wat betreft interviewers), privacywetgeving, leveringsvoorwaarden, oneigenlijke concurrentie etc. Ten behoeve van de belangenbehartiging is de Sectie Bureaus ook aangesloten bij de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Verder verleent de Sectie ondersteuning aan haar leden, o.a. door op bureaumanagers kennis en vaardigheden over te dragen op het terrein van financieel management en human resources. Tenslotte vormt de Sectie een ontmoetingsplaats voor collegae.

MOA Gouden standaard
Speciaal voor de bureaus heeft de MOA in samenwerking met het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) de Gouden Standaard ontwikkeld, een uniek ijkingsinstrument voor nationale steekproeven. Met de komst van de Gouden Standaard betekent dat er in hele branche gebruik wordt gemaakt van dezelfde ijkingsdata voor representatief steekproefonderzoek. Bovendien is er hierdoor aansluiting gevonden bij de overige Europese landen die gebruik maken van vergelijkbare data in hun land. Keurmerkbureaus van de MOA zijn verplicht gebruik te maken van dit meetinstrument. De kosten voor deelname aan de MOA Gouden Standaard worden gebaseerd op het aantal fte’tain’tper bureau.

 

centrumklantervaringzorg

 

CQI (Consumer Quality Index)

In Nederland zijn er diverse organisaties  die onderzoek doen naar de kwaliteit van de zorg. De CQ-index is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te analyseren, meten en rapporteren. De CQ-index is ontwikkeld door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC ( Academisch Medisch Centrum). Hier is meer informatie te vinden over de accreditatieprocedure.

Meetorganisaties kunnen geaccrediteerd zijn voor één of meer van de onderstaande activiteiten:

 • A – onderzoeksactiviteiten exclusief dataverzameling (coördineren meting, steekproeftrekking, analyses inclusief opschonen, rapporteren)
 • A+ Categorie A inclusief de competentie voor vergelijkende analyses m.b.v. multilevel methoden
 • B – Schriftelijke dataverzameling
 • B – online: Online dataverzameling
 • C – Dataverzameling d.m.v. interviews
 • D – Dataverzameling d.m.v. interviews bij bijzondere doelgroepen (bijvoorbeeld mensen met verstandelijke beperkingen of met zware psychiatrische of psychogeriatrische problematiek)

Meer informatie over de CQ-index is te vinden op www.centrumklantervaringzorg.nl

 

MSPA Europe

 

The Mystery Shopping Providers Association (MSPA)

MSPA is een  internationale brancheorganisatie voor bedrijven die mystery shopping onderzoek uitvoeren. Wereldwijd zijn er meer dan 150 organisaties aangesloten bij de MSPA. Het doel van MSPA is ervoor zorgen dat mystery shopping op de juiste wijze wordt uitgevoerd.  MSPA omschrijft dit als volgt:

“The MSPA was formed for the purpose of strengthening the mystery shopping industry throughout the world. It is the goal of the organization to improve and stimulate the acceptance, performance, reputation and use of mystery shopping services internationally.”

Om lid te kunnen worden bij de MSPA dient ieder bedrijf aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen. Klik hier voor meer informatie over MSPA Europe.

In Nederland zijn de volgende bedrijven aangesloten bij de MSPA

 1. AQ Services International
 2. B.E.S.T.
 3. Check your Service
 4. De Onderzoekfabriek
 5. I’M Research BV
 6. Multi-Value bv
 7. Mystery Review bv
 8. Retail Reality b.v.
 9. Shopcontrol Nederland BV
 10. Store Support

Helpt u ons? Dan helpen wij u!

Door maar 5 vragen in te vullen, helpt u ons om de website te verbeteren
én maakt u kans op een waardebon van €25!