Onderzoeksmethoden

Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden

Voor het verrichten van een marktonderzoek kan onderscheid worden gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve methoden. De keuze van de onderzoeksmethode is afhankelijk van de informatie die een organisatie wenst te verkrijgen.


Offerte voor kwantitatief of kwalitatief onderzoek

Wilt u een onderzoek uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes


Kwantitatief marktonderzoek

Door middel van kwantitatief onderzoek kan een groot aantal respondenten worden ondervraagd, waardoor cijfermatig inzicht wordt verkregen en de mogelijkheid bestaat om procentuele verhoudingen weer te geven. Kwantitatief onderzoek kan door middel van de volgende methoden worden uitgevoerd.


Kwalitatief marktonderzoek

Als meer diepgaande informatie nodig is (bijvoorbeeld waarom men een bepaalde mening is toegedaan) is kwalitatief onderzoek aan te raden. Kwalitatief onderzoek geeft een beeld van de wensen, ervaringen, meningen of behoeften van de doelgroep. Bij kwalitatief onderzoek wordt gebruikgemaakt van:


Kwalitatieve onderzoeksmethoden:

Kwantitatieve onderzoeksmethoden:


Deskresearch

Marktonderzoek zal voor veel organisaties geen onbekend begrip zijn. Het marktonderzoek dat organisaties zelf verrichten zal meestal een vorm van deskresearch zijn. Deskresearch is onderzoek doen naar al beschikbare gegevens ten behoeve van een probleemstelling. Dit soort gegevens worden ook wel secundaire gegevens genoemd. Het zijn gegevens die reeds eerder door anderen zijn verzameld.

Meer lezen over deskresearch


Panelonderzoek

Panelonderzoek is een vorm van continuonderzoek waarbij een vast bestand van personen en bedrijven, dat representatief is voor een bepaalde populatie, regelmatig wordt ondervraagd. Daarnaast wordt bij een omnibusonderzoek gewerkt met een wisselende steekproef in tegenstelling tot een panelonderzoek, waarbij een vaste steekproef wordt gehanteerd.

Meer lezen over panelonderzoek


Marktonderzoek d.m.v. social media

Marktonderzoekbureaus kunnen via social media vragenlijsten uitzetten, dit kan bijvoorbeeld al via Facebook, maar zal in de nabije toekomst via steeds meer social media mogelijk zijn. Bijna alle denkbare doelgroepen zijn op bijvoorbeeld Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube en fotowebsite Flickr te vinden.

Meer lezen over onderzoek via social-media


Net Promoter Score

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een eenvoudige manier om de klantenloyaliteit te meten van een onderneming. De Net Promoter Score is in 2003 ontwikkeld door Satmetrix, Bain & Company en Fred Reichheld. Inmiddels wordt de NPS door veel organisaties gebruikt om klantenloyaliteit inzichtelijk te maken.

redactie

De redactie van Alles over Marktonderzoek bestaat uit ervaren en enthousiaste marktonderzoekers die graag een duik nemen in de wereld van marktonderzoek. Wil jij dat ook? Neem gerust contact met ons op!

Lees verder »
Drie offertes?
U zoekt een marktonderzoekbureau? Gebruik onze gratis Offerte Service.
Onze deskundige en ervaren experts vinden drie geschikte marktonderzoekbureaus die met uw onderzoeksvraag aan de slag gaan.
Ontvang gratis 3 offertes
Gebruikers offerte service
Steekproef calculator
Alles over Marktonderzoek heeft voor ueen calculator ontworpen, waarmee ueenvoudig de steekproefgrootte voor uwonderzoek kunt bepalen.
Start de calculator
Topbureaus

Onze professionele partners