Steekproef berekenen, hoe doe je dat? vrijdag 24 februari 2017| redactie

Een steekproefgrootte berekenen, hoe doe je dat?

Een steekproefgrootte berekenen en het bepalen van de steekproef is een vak apart, omdat er gebruikgemaakt wordt van ingewikkelde formules. Deze pagina is er dan ook niet op gericht om u te vermoeien met statistische informatie. In plaats daarvan kunt u gebruik maken van de steekproefcalculator. In onderstaande tekst wordt er beknopt ingegaan op de bepalende factoren voor het berekenen van de steekproefgrootte.

 

Steekproefgrootte

De grootte van de benodigde geschikte steekproef wordt veelal bepaald door de grootte van de populatie, de gewenste betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid en de foutmarge waarmee uitspraken kunnen worden gedaan die een zo goed mogelijk beeld geven van de werkelijkheid. Hieronder volgt een toelichting van elk begrip:

 

Populatie

De grootte van de populatie komt overeen met het antwoord op de volgende vraag: Uit hoeveel mensen bestaat de totale doelgroep? Het kan zijn dat de grootte van de populatie niet bekend is. In dit geval kan het getal 20.000 ingevuld worden, omdat de steekproefgrootte niet veel wijzigt voor populaties die groter zijn dan 20.000.

 

Betrouwbaarheid

In de praktijk hanteren marktonderzoekbureaus verschillende betrouwbaarheidspercentages om de steekproefgrootte te berekenen. Veelal worden er uitspraken gedaan op basis van een betrouwbaarheid van 95%, dat wil zeggen dat de onderzoeksresultaten in 19 van de 20 gevallen gelijk zullen zijn. Daarnaast zijn er andere betrouwbaarheidspercentages die minder vaak gehanteerd worden. Dit zijn 90% en 99%.

 

Nauwkeurigheid

Alle onderzoeken die gebaseerd zijn op een steekproef bevat afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid. Deze afwijking wordt nauwkeurigheidsmarge of steekproefmarge genoemd. Deze marge is afhankelijk van de grootte van de steekproef en van het gevonden percentage in het onderzoek. Overigens geldt over het algemeen dat de nauwkeurigheidsmarge kleiner wordt, wanneer de steekproef groter wordt. Ook geldt dat hoe dichter de nauwkeurigheidsmarge rond de 50% ligt, hoe groter de nauwkeurigheidsmarge is.

Bijvoorbeeld: bij een steekproefomvang van n=100, is de maximale nauwkeurigheidsmarge 9,8%. Dat betekent dat als uit het onderzoek blijkt dat 50% van de respondenten man is, het werkelijke percentage mannen in de populatie tussen de 40, 2% en 59, 8% ligt. Bij een gevonden percentage van 10% is de nauwkeurigheidsafwijking echter 5,9%. Dat betekent dat als uit het onderzoek komt dat 10% man is, dit in werkelijkheid tussen de 4, 1% en de 15, 9% ligt.

Het is gebruikelijk om, bij het bepalen van de gewenste steekproefgrootte, uit te gaan van een uitkomst van 50%. Bij dit percentage is de nauwkeurigheidsmarge het grootst. Over het algemeen wordt veel gewerkt met steekproefgroottes waarbij de maximale nauwkeurigheidsafwijking 5% is.

 

Gebruik onze populaire Steekproefcalculator.

Met onze populaire steekproefcalculator kunt u eenvoudig de steekproefgrootte voor uw onderzoek bepalen.

 

 

Formule steekproefgrootte

De onderstaande factoren zijn van belang om de steekproefgrootte te berekenen.

    • grootte van de populatie
    • betrouwbaarheid
    • nauwkeurigheid of foutmarge
    • budget
    • tijd in verhouding tot de bereikbaarheid van de doelgroep

 

Je kunt onderscheid maken tussen een steekproef uit een eindige populatie en uit een oneindige populatie.

De formule voor een steekproef waarbij de populatie eindig is:
n>= N x z ² x p(1-p)
z ² x p(1-p) + (N-1) x F ²

De formule voor een steekproef waarbij de populatie oneindig is:
n>= z ² x p(1-p)
F ²

De uitkomst van bovengenoemde berekening geeft dus aan hoeveel respondenten je minimaal terug moet hebben. Hierbij is:

n = het aantal benodigde respondenten. Altijd naar boven afronden
z = de standaardafwijking bij een bepaald betrouwbaarheidspercentage. Dus 1,96 bij 95% betrouwbaarheid. Deze wordt bijna altijd gebruikt. Zie voor andere getallen de boeken statistiek.
N = de grootte van de populatie
p = de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft (in de meeste gevallen 50%)
F = de foutmarge vaak wordt hierbij 3%, 5% of 7%.

Bron: www.marktonderzoek.punt.nl

Gebruik onze populaire Steekproefcalculator.

Met onze populaire steekproefcalculator kunt u eenvoudig de steekproefgrootte voor uw onderzoek bepalen.

 

redactie van Allesovermarktonderzoek.nl

redactie

De redactie van Alles over Marktonderzoek bestaat uit ervaren en enthousiaste marktonderzoekers die graag een duik nemen in de wereld van marktonderzoek.

Lees verder »

Helpt u ons? Dan helpen wij u!

Door maar 5 vragen in te vullen, helpt u ons om de website te verbeteren
én maakt u kans op een waardebon van €25!