Diepte interview

Ga direct naar:

 

Een organisatie blijft graag op de hoogte van zijn werknemers. Dit kan door middel van diepte-interviews. Op deze manier krijgen organisaties een diepgaand beeld van de individuele opvattingen van zijn werknemers. Uiteraard zijn diepte-interviews ook geschikt om meer te weten te komen over achterliggende opvatting en meningen over producten.

 

specialist diepte interviewsTwee specialisten diepte interviews

Wij adviseren de volgende twee specialisten in diepte interviews:
– Right Marktonderzoek
– Moventem

 

Belang van een diepte-interview

Diepte-interviews worden in het veld uitgevoerd en zijn een vorm van kwalitatief onderzoek. Een diepte-interview is semi-gestructureerd en bevat dus geen standaard vragenlijst. Doormiddel van een lijst met gesprekspunten, en in sommige gevallen uitgewerkte vragen, worden de respondenten geprikkeld om vrijuit te praten.

Een diepte-interview wordt dus uitgevoerd om een diepgaand beeld te krijgen van de individuele opvattingen van de respondenten.

Diepte-interviews hebben drie kenmerken:

  • Een diepte-interview is semi-gestructureerd. Het gesprek tussen de interviewer en de respondent wordt in een bepaalde richting geleid.
  • De interviewer wilt zo veel mogelijk informatie vergaren van de respondent. Daarom zorgt hij ervoor dat er interactie ontstaat.
  • Naast het aanzetten van interactie, gebruikt de interviewer technieken om zo volledig mogelijk informatie te verzamelen. De interviewer kan bijvoorbeeld de houding van de respondent spiegelen, waardoor er meer vertrouwen ontstaat en de respondent meer informatie geeft. Ook kan de interviewer bewust stiltes laten vallen. Hierdoor vertelt de respondent uit zichzelf meer informatie.

 

offerte aanvragenOfferte voor diepte-interviews

Wilt u diepte-interviews uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes

 

Uitvoering van een diepte-interview

Om geschikte en betrouwbare informatie te vergaren voor een onderzoek, moet een diepte-interview goed worden uitgevoerd. Vaak duren diepte-interviews tussen de één en twee uur, om zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Hieronder wordt meer beschreven over de respondenten en structuur van een diepte interview.

 

Gesprekspuntenlijst

Voordat er een diepte-interview kan worden gehouden, moet er eerst een gesprekspuntenlijst worden samengesteld. Een gesprekspuntenlijst bevat alle punten die de interviewer wilt bespreken. De interviewer kan ook vragen van te voren opstellen en deze vragen stellen tijdens het interview. In dat geval vraagt de interviewer daarnaast ook door.
De volgorde van de gesprekspuntenlijst ligt niet vast. Wanneer de interviewer meer informatie kan vergaren uit een gesprekspuntenlijst met een andere volgorde, past hij deze toe.

Om diezelfde reden kan de formulering van de vragen variëren. Wanneer er een kans is dat de respondent de vragen niet begrijpt of minder volledig zou beantwoorden, kan de interviewer de vraag anders formuleren.

 

Locatie

Een diepte-interview kan op verschillende locaties worden afgenomen. Wanneer het interview thuis wordt afgenomen, is de anonimiteit en een ontspannen gevoel van de respondent van belang. In zijn eigen thuis omgeving voelt de respondent zich het meest op zijn gemak.

Ook kan een interview op de werkplek worden afgenomen. Dit wordt vaak gedaan wanneer de respondent werkzaam is bij de organisatie die marktonderzoek uitbesteedt of uitvoert. Dit is echter niet de regel. Een respondent kan ook op zijn werk worden geïnterviewd wanneer hij of zij specialist is, of daar het best beschikbaar is.

Een interview kan ook plaatsvinden op een centrale locatie. In sommige gevallen heeft deze locatie een meekijkruimte, zodat derde partijen mee kunnen luisteren met het interview, zonder dat het interview wordt gestoord.

 

Plaats in het onderzoek

Vaak bestaan er verschillende momenten in een ontwikkeltraject waar een diepte-interview kan plaatsvinden. Het doel van een interview is afhankelijk van de fase waarin het ontwikkeltraject zich bevindt. De drie fases zijn als volgt:

  • Aan het begin van het ontwikkeltraject wordt er gekeken naar de potentiële customer journey van een gebruiker. Op basis hiervan kunnen er aannames voor de toekomst worden gemaakt.
  • Tijdens het ontwikkeltraject wordt er gemeten of bepaalde ideeën goed werken en of concepten goed worden toegepast.
  • Na het ontwikkeltraject wordt het project geëvalueerd en wordt er gekeken of het project succesvol was.

 

Delphi-methode

Al eerder werden de drie fases in de ontwikkeling van een product of dienst benoemd. Bij een Delphi methode worden in alle drie deze fases een interview gehouden. Op deze manier kunnen de interviews dienen als terugkoppeling op het proces.

De Delphi methode is dus een methode waarbij er (constant) door middel van interviews wordt teruggekoppeld. Organisaties kunnen door middel van deze methode hun vooruitgang meten. Op basis van Delphi onderzoek, kunnen er ook inschattingen worden gemaakt voor in de toekomst.

 

Discussie

Een diepte-interview heeft voor- en nadelen. Het wordt om bepaalde redenen gebruikt tijdens een onderzoek, maar er zijn ook redenen om een diepte-interview niet te gebruiken.

 

Openheid

Een nadeel van diepte-interviews is dat sommige doelgroepen juist minder informatie delen, wanneer zij alleen worden ondervraagd. Jongeren zouden bijvoorbeeld meer open van aard zijn wanneer zij, samen met een leeftijdsgenoot die zij kennen, zouden worden ondervraagd.

Wanneer een diepte-interview echter één op één is, is er geen mogelijkheid voor de respondent om open te staan voor meningen van een andere respondent.

Persoonlijke diepte-interviews zijn echter wel anoniemer. Wanneer de respondent het gevoel heeft, dat hij of zij niet vrijuit kan spreken bij een groepsdiscussie, dan is het beter om een diepte-interview uit te voeren.

 

Verdieping

Tijdens een interview heeft de onderzoeker meer mogelijkheid om zich in de respondent te verdiepen. In tegenstelling tot bij kwantitatieve vragenlijsten kan de interviewer een flexibele houding aannemen. De vraagvolgorde staat niet vast. Ook kan de interviewer makkelijker op specifieke onderwerpen ingaan. Kortom de interview kan zich volledig focussen op de achterliggende opvatting en doorvragen als dat nodig is.

 

Tijd en kosten

Het houden van een diepte-interview is een intensieve manier van onderzoek doen. Er gaat veel tijd in zitten en hierdoor stijgen de kosten. Wanneer er een grote steekproef wordt geselecteerd, is een diepte-interview dus niet geschikt. Een diepte-interview kan wel de toon aanzetten voor een vragenlijst van een grote steekproef. Ook kan het gebruikt worden om te verdiepen in de resultaten van een vragenlijst bij een grote steekproef.

 

Verwijzingen

Kahrimanovic, M. (2014, oktober 6). Inzicht krijgen in de user journey: focusgroep, diepte-interview of allebei? Opgehaald van Frankwatching: https://www.frankwatching.com/archive/2014/10/06/inzicht-krijgen-in-de-user-journey-focusgroep-diepte-interview-of-allebei/

Moventem. (2013, april 24). Diepte-interviews. Opgehaald van Moventem: http://www.moventem.nl/diepte-interviews

Ritchie, J., & Lewis, J. (2003). Qualitative Research Practice. Londen: SAGE publications.

 

Blog

Wil je meer actualiteiten lezen over marktonderzoek?
Bezoek dan direct ons blog! En lees bijvoorbeeld de volgende blog:

Helpt u ons? Dan helpen wij u!

Door maar 5 vragen in te vullen, helpt u ons om de website te verbeteren
én maakt u kans op een waardebon van €25!