Onderzoeksmethoden

Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden

Voor het verrichten van een marktonderzoek kan onderscheid worden gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve methoden. De keuze van de onderzoeksmethode is afhankelijk van de informatie die een organisatie wenst te verkrijgen.

 

Kwantitatief marktonderzoek

Door middel van kwantitatief onderzoek kan een groot aantal respondenten worden ondervraagd, waardoor cijfermatig inzicht wordt verkregen en de mogelijkheid bestaat om procentuele verhoudingen weer te geven. Kwantitatief onderzoek kan door middel van de volgende methoden worden uitgevoerd.

 

Kwalitatief marktonderzoek

Als meer diepgaande informatie nodig is (bijvoorbeeld waarom men een bepaalde mening is toegedaan) is kwalitatief onderzoek aan te raden. Kwalitatief onderzoek geeft een beeld van de wensen, ervaringen, meningen of behoeften van de doelgroep. Bij kwalitatief onderzoek wordt gebruikgemaakt van:

 

Deskresearch

Marktonderzoek zal voor veel organisaties geen onbekend begrip zijn. Het marktonderzoek dat organisaties zelf verrichten zal meestal een vorm van deskresearch zijn. Deskresearch is onderzoek doen naar al beschikbare gegevens ten behoeve van een probleemstelling. Dit soort gegevens worden ook wel secundaire gegevens genoemd. Het zijn gegevens die reeds eerder door anderen zijn verzameld.

Ga direct naar:

 

Panelonderzoek

Panelonderzoek is een vorm van continuonderzoek waarbij een vast bestand van personen en bedrijven, dat representatief is voor een bepaalde populatie, regelmatig wordt ondervraagd. Daarnaast wordt bij een omnibusonderzoek gewerkt met een wisselende steekproef in tegenstelling tot een panelonderzoek, waarbij een vaste steekproef wordt gehanteerd.

Ga direct naar:

 

Marktonderzoek d.m.v. social media

Marktonderzoekbureaus kunnen via social media vragenlijsten uitzetten, dit kan bijvoorbeeld al via Facebook, maar zal in de nabije toekomst via steeds meer social media mogelijk zijn. Bijna alle denkbare doelgroepen zijn op bijvoorbeeld Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube en fotowebsite Flickr te vinden.

 

Net Promoter Score

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een eenvoudige manier om de klantenloyaliteit te meten van een onderneming. De Net Promoter Score is in 2003 ontwikkeld door Satmetrix, Bain & Company en Fred Reichheld. Inmiddels wordt de NPS door veel organisaties gebruikt om klantenloyaliteit inzichtelijk te maken.

Helpt u ons? Dan helpen wij u!

Door maar 5 vragen in te vullen, helpt u ons om de website te verbeteren
én maakt u kans op een waardebon van €25!