Imago-onderzoek

Imago-onderzoek

Ga direct naar:

Bij een imago-onderzoek wordt er onderzoek gedaan naar het beeld dat doelgroepen (klanten, niet-klanten, leveranciers en medewerkers) hebben van een organisatie, haar producten en/of diensten, of de organisatie als geheel. Hoe meer doelgroepen er worden betrokken bij het onderzoek, hoe duidelijker en betrouwbaarder de resultaten zijn van het imago van een organisatie.

Offerte imago-onderzoek aanvragen

Belang van imago-onderzoek

Een imago-onderzoek brengt in kaart welk beeld de omgeving van een organisatie heeft. Het beeld dat de omgeving van een organisatie heeft, hangt nauw samen met diverse factoren die het succes van een organisatie bepalen. Een voorbeeld van een succesbepalende factor is de reputatie van een organisatie. Het opbouwen van zowel een goede reputatie als imago kan jaren duren, maar kan in één dag verloren gaan. Om te voorkomen dat dit gebeurt, is inzicht in het imago van de organisatie uitermate belangrijk.

Bij een imago-onderzoek wordt vaak een drie-traps-opzet gebruikt (zie model hieronder). Gekeken wordt naar de balans tussen het huidige imago (reputatie van de organisatie), de gewenste identiteit (identiteit zoals deze wordt gewenst door de organisatie) en de gepercipieerde identiteit (identiteit zoals deze wordt ervaren door de werknemers).

Imago onderzoek

Doelstelling imago-onderzoek

Een imago-onderzoek kan per organisatie worden uitgevoerd voor verschillende doeleinden. De ene organisatie wil bijvoorbeeld onderzoeken of een bepaalde actie in de markt ongemerkt aansluit op het merk of juist wrijving veroorzaakt, terwijl een andere organisatie bijvoorbeeld wil nagaan in hoeverre een gekozen positionering en product daadwerkelijk op de beoogde wijze overkomen op de eindgebruiker, na introductie van een product of dienst.

Afhankelijk van de doeleinden die een organisatie heeft, kan bij een imago-onderzoek kwalitatief, kwantitatief onderzoek of beide vereist zijn. Kwantitatief onderzoek geeft vooral cijfermatige informatie over het imago, terwijl kwalitatief onderzoek inzicht geeft in achtergronden van meningen en gedachten over een organisatie.

Wilt u een offerte aanvragen voor een Imago-onderzoek?
Alles over Marktonderzoek regelt het voor u! Klik hier, beantwoord de vragen van de AoM Offerte Manager en ontvang offertes van marktonderzoekbureaus die geschikt zijn voor het beantwoorden van uw onderzoeksvraag.
Vragenlijst imago-onderzoek

In een vragenlijst voor een imago-onderzoek worden vragen gesteld over het beeld dat men heeft van een organisatie, dienst of product. Tegelijkertijd wordt ook gevraagd welk beeld men van de concurrentie heeft. De gegevens die worden verzameld kunnen met elkaar worden vergeleken, waardoor een compleet plaatje onstaat van waar een organisatie ten opzichte van de concurrentie staat. Belangrijk is om voor het ontwikkelen van de vragenlijst na te denken over hoe de organisatie qua imago is en het imago dat de organisatie wil uitstralen (het gewenste imago). Door vragen over de huidige en gewenste identiteit in de vragenlijst op te nemen kan bij de latere analyse worden gekeken naar overeenkomsten en verschillen in de huidige en gewenste identiteit.

Vraagpunten imago-onderzoek

Enkele voorbeelden van vraagpunten die aan de hand van kwantitatief onderzoek bepaald kunnen worden:

  • Welk beeld hebben klanten, leveranciers e.d. van een organisatie?
  • Welk beeld hebben potentiele klanten van een organisatie?
  • Welk beeld hebben (niet) gebruikers van een product of dienst?
  • Hoe sluit een product of dienst aan bij verschillende doelgroepen?

Enkele voorbeelden van vraagpunten voor een imago-onderzoek voor een onderwijsinstelling:

  • Welk beeld hebben de huidige leerlingen van de onderwijsinstelling?
  • Welk beeld hebben decanen / docenten van toeleverende scholen van de onderwijsinstelling?
  • Welk beeld hebben ouders van de huidige leerlingen van de onderwijsinstelling?
  • Welk beeld hebben de alumni van de onderwijsinstelling?

Helpt u ons? Dan helpen wij u!

Door maar 5 vragen in te vullen, helpt u ons om de website te verbeteren
én maakt u kans op een waardebon van €25!