Diepte-interview vrijdag 24 februari 2017| redactie

Een diepte-interview is een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij een gesprek plaatsvindt tussen een interviewer en een respondent. Een diepte-interview is uitermate geschikt om ideeën en opvattingen over een bepaald onderwerp te achterhalen. De informatie die wordt verkregen gaat ‘dieper’ dan informatie die middels kwantitatief onderzoek wordt verzameld.

 

specialist diepte interviewsTwee specialisten diepte interviews

Wij adviseren de volgende twee specialisten in diepte interviews:
– Right Marktonderzoek
– Moventem

 

offerte aanvragenOfferte voor diepte-interviews

Wilt u diepte-interviews uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes

 

Methode

Bij een diepte-interview vindt er een gesprek plaats tussen een getrainde interviewer en één respondent. In sommige gevallen, bij een duo-interview, zit er een tweede respondent bij. De gesprekken zijn gericht op het achterhalen van motivaties en gedachten over een onderwerp. Ze vinden, afhankelijk van het onderwerp, bij een respondent in huis of op zijn of haar werkplek plaats. Als anonimiteit een rol speelt, vindt het interview altijd thuis plaats en niet in een speciale onderzoekslocatie of op het werk. Door gebruik te maken van een (gestructureerde) gesprekspuntenlijst, zorgt de interviewer ervoor dat alle aspecten van het probleem belicht worden. De gesprekspuntenlijst voor het interview wordt opgesteld door een onderzoeksbureau, waarbij de opdrachtgever de input (vraagpunten/probleemstellingen) levert. De duur van een diepte-interview kan variëren, maar over het algemeen wordt er maximaal een uur uitgetrokken voor het gesprek. Meestal stelt de opdrachtgever een beloning voor de diepte-interviews beschikbaar, dit kan een waardebon zijn (bijvoorbeeld een VVV-bon) of een bij het onderwerp passend cadeau.

 

Delphi-methode

Bij sommige diepte-interviews wordt de delphi-methode toegepast. Bij de delphi-methode gaat het erom dat na de eerste fase van het onderzoek terugkoppeling plaatsvindt van de bevindingen naar de respondenten. Op basis van deze terugkoppeling, vindt er vervolgens een tweede onderzoekstraject plaats (en eventueel een derde). Door middel van herhaaldelijk terugkoppelen tracht men te komen tot een grote mate van overeenstemming ten aanzien van een bepaalde vraagstelling.

 

Voor- en nadelen diepte-interviews

De grootste voor- en nadelen van een diepte-interview zijn:

Voordelen:

    • Er kan goed doorgevraagd worden naar achterliggende motivaties, gedachten en ideeën. Hierdoor komt gedetailleerde informatie vrij.
    • Een interview kan overal plaatsvinden, waardoor bijvoorbeeld een geïnterviewde zich beter op zijn gemak voelt en eerlijker antwoordt.

 

Nadelen:

    • Er kunnen geen algemene conclusies worden getrokken die voor de hele doelgroep gelden.
    • De interviewer kan onbewust de geïnterviewde beïnvloeden en is tevens de enige die de geïnterviewde kan uitdagen.

 

Kosten diepte-interviews

De kosten van een kwalitatief onderzoek door middel van diepte-interviews ligt beduidend hoger dan de kosten van een kwantitatief onderzoek. Maar de informatie die met een diepte-interview wordt verkregen, heeft veel meer diepgang en kan daardoor veel meer waarde hebben dan kwantitatief verkregen informatie. De prijs wordt met name beïnvloedt door het aantal interviews dat wordt afgenomen. Gemiddeld worden per onderzoek 10 tot 20 diepte-interviews afgenomen. Een andere kostenpost zijn incentives; de beloning voor de deelnemer.

 

Blogs

Wil je meer actualiteiten lezen over marktonderzoek?
Bezoek dan direct ons blog! En lees bijvoorbeeld de volgende blogs:

 

redactie van Allesovermarktonderzoek.nl

redactie

De redactie van Alles over Marktonderzoek bestaat uit ervaren en enthousiaste marktonderzoekers die graag een duik nemen in de wereld van marktonderzoek.

Lees verder »

Helpt u ons? Dan helpen wij u!

Door maar 5 vragen in te vullen, helpt u ons om de website te verbeteren
én maakt u kans op een waardebon van €25!